• LS Throttle Body Bypass Hose kit LS Coolant / Steam Port Crossover Hose Kits
 • 30 Row AN10-10AN Oil Cooler Kit Universal Engine Transmission

  30 hatar AN10-10AN ýag sowadyjy enjamyň uniwersal hereketlendirijisi

  * 1.Bu 10AN 30 hatar gara uniwersal hereketlendiriji ýag sowadyjy, Premium material alýumin garyndysyndan gurlan,

  * 1pc 16row gaplanan plastinka ýag sowadyjy, 2Pcs 10AN aýaldan 6AN erkek adapter, 2Pcs 10AN aýaldan 8AN erkek adapter bilen gelýär.2Pc AN10 örülen
  ýag / ýangyç liniýalary (Uzynlyklary: 3.94FT / 1.2M, 3.28FT / 1.0M), 1Pc 3/4 monta nut adapteri, 1Pc M20 * 1.5 montaj adapteri, 1Pc ýagy
  süzgüç sandwiç adapteri, 1Pc ýangyç şlangy gysgyç, 1Pc M18 monta nut hozy adapteri, 1Pc M22 montaj adapteri.
 • HaoFa Universal Aluminium Alloy Black 10 Row AN10-10AN Oil Cooler Kit for Engine Transmission

  HaoFa uniwersal alýumin garyndysy gara 10 hatar AN10-10AN hereketlendirijini geçirmek üçin ýag sowadyjy toplum

  Önümiň tanyşdyrylyşy:

  Coolag sowadyjy enjam, ýagyň pes temperaturasyny saklamak, bölekler zaýalanan ýagdaýynda hereketlendirijiniň ýagynyň ýaglaýyş täsirini gowulaşdyrmak we hereketlendirijiniň ömrüni uzaltmak üçin işleýär.Dizaýnda gaplanan ýagly sowadyjy, hereketlendirijini, geçirişini we yzky diferensiýalaryny gaty gowy sowadýar.Gurmak üçin ýag sowadyjy enjamyň üsti bilen gowy we sowuk howa bilen ýer saýlaň.Satyn almazdan ozal ýeterlik ýeriň bardygyna göz ýetiriň.

  Aýratynlyk:

  AN10 örülen ýag / ýangyç liniýalary (Uzynlygy: 3.94ft / 1.2M, Uzynlygy: 3.28ft / 1.0M) (ýöriteleşdirilen hyzmat kabul edilýär)

  Giriş / çykyş ululygy: 10AN

  Setir: 1o hatar

  Material: T-6061 Alýumin

  Nebitiň kuwwaty: 0.55L

  Sowadyjy basyş: 70psi Şlangyň basyşy: 500psi

  Gurmakdan ozal:

  1. coolag sowadyjyny ýag bilen dolduryň

  2. airhli howa ewakuasiýa edilýänçä dolduryň

  3. AN ýangyç liniýalaryna berkidildi

  4. AN ýangyç liniýalaryny ýag bilen dolduryň

  Biz hakda:

  Bu “HaoFa Racing”, biz 6 ýyldan gowrak şlang öndürmek bilen meşgullanýarys.Köp adamy kanagatlandyrýan önümlerini tapmaga kömek etmek üçin bu sahypany gurduk.Müşderileriň peýdasyny göz öňünde tutýarys we müşderileriň talaplaryny yzygiderli dowam etdirip, elmydama hyzmatymyzy gowulaşdyrýarys we önümiň hiline göz ýetirýäris.Mundan başga-da, müşderilerimizi kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň gözlegine we ösüşine-de üns berýäris.Ilkibaşdan diňe rezin şlang, örülen PTFE şlang we tormoz şlangy bar, esasanam tormoz şlangy müşderilerimiziň pikirlerinden gowy satyldy.Müşderilerimiz tarapyndan höweslendirilip, önümlerimiziň katalogyny kem-kemden baýlaşdyrýarys we ädim-ädim gowulaşýarys.Şol bir wagtyň özünde, has sagdyn we bäsleşige ukyply awtoulag we motosikl ätiýaçlyk şaýlary bazary gurşawyny döretmäge bagyş edýäris.

 • HaoFa Universal Japanese AN10 Inlet 10 Row Aluminum Transmission or Engine Oil Cooler – Blue

  HaoFa uniwersal ýapon AN10 giriş 10 hatar alýuminiý geçiriji ýa-da motor ýagy sowadyjy - Gök

  Stapylan plitalar bilen uniwersal ýag sowadyjy, hereketlendirijiniň ýagynyň ýaglaýyş täsirini gowulandyrmak we hereketlendirijiniň ömrüni uzaltmak üçin ýagyň temperaturasyny sowatmaga kömek edýär.Gara we gök reňklerimiz bar.Elýeterli ululygy: 10 hatar 15 hatar 19 hatar, ýöriteleşdirilen hyzmat kabul edilýär.

   

   

 • HaoFa Universal Auto Aluminum Fin Transmission Oil Cooler Kit 4 Row Black

  HaoFa uniwersal awtoulag alýuminiý fin geçiriji ýag sowadyjy toplum 4 hatar gara

  Önümiň tanyşdyrylyşy:

  Geçiriji sowadyjy hereketlendirijiniň ýagyny, geçirişini we yzky diferensiýalaryny sowatmak üçin işleýär.Geçirijini iň amatly iş temperaturasynda netijeli saklaň.Bizde 4 hatar 6 hatar 8 hatar bar.Coolag sowadyjy, ulaglaryň köpüsine ID 5/16 ”geçiriji ýag sowadyjy liniýalaryna laýyk gelýär.Satyn almazdan ozal ölçäň.4 pass dizaýn turba-fin sowadyjy, suwuklygyň temperaturasynyň peselmegine kömek edýär;Alýumin ýeňil gurluşyk;Univershliumumy geçiriji sowadyjylara çydamly rezin şlang bar.

  Bukja öz içine alýar:
  1 x 4 geçiriji ýag sowadyjy
  1 x silikon kauçuk şlang
  Necessaryhli zerur enjamlar

  Näme üçin nebit geçiriji sowadyjy gerek?
  Geçiriji sowadyjy, geçirijiniň we hereketlendirijiniň zerur güýjüni azaldyp biler.
  Awtoulagyňyz işledilende az ýangyç sarp ediler.

  Biz hakda:

  Bu “HaoFa Racing”, biz 6 ýyldan gowrak şlang öndürmek bilen meşgullanýarys.Köp adamy kanagatlandyrýan önümlerini tapmaga kömek etmek üçin bu sahypany gurduk.Müşderileriň peýdasyny göz öňünde tutýarys we müşderileriň talaplaryny yzygiderli dowam etdirip, elmydama hyzmatymyzy gowulaşdyrýarys we önümiň hiline göz ýetirýäris.Mundan başga-da, müşderilerimizi kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň gözlegine we ösüşine-de üns berýäris.Ilkibaşdan diňe rezin şlang, örülen PTFE şlang we tormoz şlangy bar, esasanam tormoz şlangy müşderilerimiziň pikirlerinden gowy satyldy.Müşderilerimiz tarapyndan höweslendirilip, önümlerimiziň katalogyny kem-kemden baýlaşdyrýarys we ädim-ädim gowulaşýarys.Şol bir wagtyň özünde, has sagdyn we bäsleşige ukyply awtoulag we motosikl ätiýaçlyk şaýlary bazary gurşawyny döretmäge bagyş edýäris.

 • HaoFa Universal Auto Aluminum Transmission Oil Cooler Kit 8 Row

  “HaoFa” uniwersal awtoulag alýuminiý geçiriji ýag sowadyjy toplum 8 hatar

  Geçiriji sowadyjy hereketlendirijiniň ýagyny, geçirişini we yzky diferensiýalaryny sowatmak üçin işleýär.Geçirijini iň amatly iş temperaturasynda netijeli saklaň.Coolag sowadyjy, ulaglaryň köpüsine ID 5/16 ”geçiriji ýag sowadyjy liniýalaryna laýyk gelýär.Satyn almazdan ozal ölçäň.

 • Black coated aluminum motorcycle oil cooler radiator kits auto racing motorcycle oil cooler radiator universal

  Gara örtükli alýumin motosikl ýag sowadyjy radiator, awtoulag ýaryş motosikl ýag sowadyjy radiator toplumlary

  Iňlis görnüşli nebit sowadyjy ýokary hilli alýuminden ýasalýar we daşky görnüşi anodlaşdyrylan gutarandan soň bolýar.Dürli hatarlar, şol sanda: 7 hatar 10 hatar, 15 hatar, 19 hatar.30 hatar.Bu ýag sowadyjy, ýeňil, gurmak aňsat.Dwigateliň ýagyny, geçirişini we yzky diferensiýalaryny sowatmak üçin ulanyň.Motoryň zaýalanmagynyň öňüni almak we hereketlendirijiniň ömrüni uzaltmak üçin ýagyň temperaturasyny pes saklaýar.

 • HaoFa 10 Row Blue 10AN Aluminum Engine Oil Cooler Kit with Oil Sandwich

  HaoFa 10 hatar gök 10AN alýumin dwigateli ýag sandwiwi bilen ýag sowadyjy toplum

  Oilag sowadyjy toplumda bir bölek gaplanan plastinka ýag sowadyjy, iki bölek AN 10 ýangyç / ýag liniýasy, bir bölek süzgüç sandwiç plastinka we iki bölek montaj bar.Oilag sowadyjynyň hatarlary we reňkleri, ýangyç şlangynyň uzynlygy düzülip bilner.Coolag sowadyjynyň dizaýny has kiçi we gurnamak aňsat, gurmazdan ozal ölçäň.