Awto ýaryş üçin HaoFa 6AN örülen ýangyç şlangyna ýag çydamly rezin şlang, ýangyç liniýa şlangy

Biz hakda:

Bu “HaoFa Racing”, biz 6 ýyldan gowrak şlang öndürmek bilen meşgullanýarys.Köp adamy kanagatlandyrýan önümlerini tapmaga kömek etmek üçin bu sahypany gurduk.Müşderileriň peýdasyny göz öňünde tutýarys we müşderileriň talaplaryny yzygiderli dowam etdirip, elmydama hyzmatymyzy gowulaşdyrýarys we önümiň hiline göz ýetirýäris.Mundan başga-da, müşderilerimizi kanagatlandyrmak maksady bilen önümiň gözlegine we ösüşine-de üns berýäris.Ilkibaşdan diňe rezin şlang, örülen PTFE şlang we tormoz şlangy bar, esasanam tormoz şlangy müşderilerimiziň pikirlerinden gowy satyldy.Müşderilerimiz tarapyndan höweslendirilip, önümlerimiziň katalogyny kem-kemden baýlaşdyrýarys we ädim-ädim gowulaşýarys.Şol bir wagtyň özünde, has sagdyn we bäsleşige ukyply awtoulag we motosikl ätiýaçlyk şaýlary bazary gurşawyny döretmäge bagyş edýäris.

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Pressokary basyşly 6AN rezin ýangyç şlangy ýag liniýasy.Şlangyň gurluşy ýokary hilli neýlon sapakdan, 304 poslamaýan polatdan ýasalan we NBR / CPE sintetiki kauçukdan öndürilýär.Fuelangyç liniýasynda ýangynyň yza galmagy, poslama garşylygy we ýag çydamlylygy bar.Nebit, benzin, sowadyjy, geçiriji suwuklyk, gidrawlik suwuklyk, dizel, gaz, vakuum we ş.m.Munuň ähliumumy ýangyç liniýasyna üns bermegiňizi haýyş edýäris, şonuň üçin köçe ulaglary, gyzgyn çybyk, köçe çybyklary, awtoulag, ýaryş we ş.m. ýaly awtoulaglaryň köpüsine laýyk gelýär Elýeterli ululygy: 4AN 6AN 8AN 10AN 12AN 16AN theöriteleşdirilen hyzmaty kabul edýäris.

Spesifikasiýa :

Içki diametri: 0,34 ”(8,71mm)

Daşarky diametri: 0,56 ”(14.22mm)

Iş basyşy: 500PSI

Partlaýan basyş: 2000PSI

Üns beriň:

Käbir gurallar örülen şlangy kesmezden ozal taýýarlanmalydyr

1) Tigir kesmek / döwmek üçin armatura / ýa-da polat örülen şlang kesijiler

2) Kanal lentasy ýa-da elektrik lentasy (iň gowy işlemek)

1. Şlangyňyzy ölçäň we gerekli uzynlygy tapyň

2. Ölçeg uzynlygyndaky lenta şlangy

3. Şlangy ýerleşdiren lentanyňyzdan kesiň (bu örülen neýlonyň çişmeginden goramaga kömek edýär)

4. Lentany aýryň

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Ulanylyşy:
Awtoulag dwigateli
Ölçegi:
6AN
Awtoulag ýasamak:
Hemmesi
OE NOOK:
N / A
Gelip çykan ýeri:
Hebei, Hytaý
Marka ady:
Marka
Kepillik:
12 aý
Önümiň ady:
Neýlon örülen rezin şlang
Arza:
Motor bölekleri
OEM:
Kabul et
Standart:
ISO9001
MOQ:
1000 metr
Material:
Neýlon, poslamaýan polat, rezin
Hil:
100% hünär synagy
Reňk:
Gara
Ibermek:
Deňiz, howa
Gaplamak:
Bitarap

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L

H3d141bf6645d4110b7c91336e9a264a9L


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň