Neýlon turbasynyň çig maly poliamiddir (köplenç neýlon diýilýär).Neýlon turbasynyň ýokary we pes temperatura garşylygy, ýeňil agramy, poslama garşylygy, ýokary basyşa garşylygy we ş.m. aýratynlyklary bar, awtoulag nebit geçiriş ulgamynda, tormoz ulgamynda we pnewmatik gurallarda giňden ulanylýar.Neýlon turbalary metal turbalary çalyşmak üçin iň oňat material bolar.

hose1

PU şlangy has çeýeligi we has ýokary basyşa garşylygy bar.Indi suw üpjünçiligi we zeýkeş üçin ulanylýar.Gaz turbasyny birikdirmek aňsat we gyzgyn ereýän kebşirlemek arkaly birikdirilip bilner.Baglanyş güýji öz güýjünden has gowudyr.Täze materialdan ýasalan PU turbasy aç-açan we zäherli däl.Suw üpjünçiligi turbasy hökmünde ulanylyp bilner we egilip bilner.Adatça oba agyz suwy taslamalarynda, suw tygşytlaýan suwaryş we beýleki taslamalarda ulanylýar.

hose2


Iş wagty: 10-2022-nji mart